Informacja

Dodano: 17.07.2012
A A A
Informacja dotycząca planowanego naboru na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Informacja dotycząca planowanego naboru na działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje potencjalnych beneficjentów działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” o przewidywanym terminie naboru w III kwartale 2012r. oraz limitach dostępnych środków:
Limity środków:
•    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 850 687,00 zł
•    Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 203 755,00 zł

Przewidywany termin publikacji ogłoszenia:
•    03.09.2012r.

Przewidywany termin składania wniosków:
•    17.09.2012-02.10.2012r.

Po zatwierdzeniu terminu naboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja zorganizuje na początku września spotkania informacyjne prowadzone przez eksperta skierowane do osób zainteresowanych składaniem wniosków z ww. działań.

Informacje o naborach będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz stronach gmin członkowskich LGD Nowa Galicja - gminy: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności