Informacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Dodano: 21.01.2020
A A A
INFORMACJA
o wprowadzeniu stopni alarmowy ALFA i  BRAWO


 
Gminne Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Jaśle  informuje, że Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mazowieckiego wprowadzono drugi stopień alarmowy  (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego  oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020r., od godziny 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godziny 23:59.

Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz podejrzane paczki czy samochody. O każdej sprawie należy natychmiast informować policję.

Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są też informacje o sytuacjach niestandardowych zauważonych w budynkach użyteczności publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Administracja została też zobligowana, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych oraz dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Wprowadza je, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności