Informacja - odpady komunalne

Dodano: 09.12.2019
A A A
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem własciciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło oraz obowiązującymi zasadami segregacji - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności