Pomoc finansowa dla spółek wodnych

Dodano: 27.01.2020
A A A
POMOC FINANSOWA DLA SPÓŁEK WODNYCH

Działając w trybie par. 4 Uchwały nr LXVI/422/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 20 czerwca 2018 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 3074)
 
Wójt Gminy Jasło
podaje do publicznej wiadomości

1. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, dla spółek wodnych działających i wykonujących zadania na terenie Gminy Jasło, przewidziano w budżecie Gminy Jasło na rok 2020 kwotę 200 000 zł.
2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: do 31 maja 2020 r.
3. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale Rady Gminy Jasło, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jasło - pobierz treść

Wniosek na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę - pobierz treść

Sprawozdanie z realizacji zadania - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności