Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe

Dodano: 23.01.2020
A A A
Gmina Jasło przypomina o prowadzonym nadal naborze wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe, w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”,  w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Jaśle w Biurze Obsługi Klienta (parter) do czasu uzupełnienia brakującej liczby wniosków.

 
Celem projektu jest umożliwienie właścicielom budynków pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne kotły gazowe.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z projektem umowy uczestnictwa w projekcie, regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać w urzędzie gminy w Biurze Obsługi Klienta.

Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w regulaminie. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, gmina zakwalifikuje do projektu dodatkowe osoby w ilości wynikającej z uzgodnień z dotującym.


Regulamin naboru wniosków na kotły gazowe - pobierz treść

Wzór umowy - pobierz treść

Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła - pobierz treść

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności