Warunki przyznawania 500+ bez zmian

Dodano: 02.07.2018
A A A
W nowym okresie świadczeniowym 2018/2019 będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca - drogą elektroniczną (portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną), a od 1 sierpnia drogą papierową. Świadczenie 500 + jest ustalane na okres – od 1 października 2018r. do 30 września 2019 r.

Główne zasady przyznania 500+  bez zmian

Rządowy program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub – w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawczego od 1 sierpnia można składać w  GOPS Jasło w pok. 311.  Wypełniony wniosek można złożyć listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet: portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Kiedy nastąpi wypłata?

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu i sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, oznacza, że wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.
Wzory dokumentów:
 
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
          pobierz
 
  • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
          pobierz

 
  • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
          pobierz
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności