"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Dodano: 26.03.2020
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przystępuje do realizacji Programu „ Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2020 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest:
  • czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków związanych  ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.
Program kierowany jest do:
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (wskazania z orzeczenia o niepełnosprawności),
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy na adres gops.jaslo@onet.pl lub kontakt telefoniczny pod nw. numery telefonu
- 13 44 366 60
- 13 44 813 57

Szczegóły Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 tutaj


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności