Przekazanie sprzętu strażackiego dla OSP Osobnica i Warzyce

Dodano: 12.09.2019
A A A
Jednostki OSP Osobnica i Warzyce otrzymały sprzęt strażacki od Ministerstwa Sprawiedliwości przekazany przez Wójta Gminy Jasło Wojciecha Piękosia, w dniu 12 września 2019 r.  Został on zakupiony w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Jasło pozyskane środki pieniężne w kwocie 7 200 zł przeznaczyła na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy w postaci detektora wielogazowego o wartości 3 030 zł i Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach na przenośny maszt oświetleniowy o wartości 4 242 zł.

Warunkiem udzielenia dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości było zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 1% kosztów zakupu sprzętu. Pozyskany sprzęt wpłynie na bezpieczeństwo strażaków uczestniczących w akcji, jak i mieszkańców gminy.

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności