Komunikat

Dodano: 14.09.2011
A A A
Komunikat Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krośnie

 

K O M U N I K A T

 

Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Krośnie

 

 

 

Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Krośnie informuje zainteresowanych wyborców, że informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzona w alfabecie Braille’a dostępna jest na żądanie po zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z informacją ustnie, pisemnie lub faxem na nr (13) 43-236-71.

 

 

 

Krosno, 13 września 2011                            Dyrektor Delegatury

                                                                    Leszek   B ą kCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności