Informacja

Dodano: 11.03.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

Integracja osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego Brzyście bn 38-200 Jasło
złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Integracja osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: : „I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Jasło, 2015-03-11Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „I Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych”

pobierz treść

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

pobierz treść

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności