Informacja

Dodano: 01.10.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).
 
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz pomocy społecznej.


Tytuł zadania publicznego: Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
                                                                                                                     
Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie,  Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, ul. Igielna 7/1, 38-200 Jasło złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz pomocy społecznej.
Tytuł zadania publicznego:  Dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym bezpłatnej żywności z terenu Gminy Jasło / drugi etap / w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej  Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października  2015  r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
 
Załączniki:
 
  • Oferta realizacji zadania
         pobierz
  • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
         pobierz
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności