Informacja

Dodano: 30.12.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.).

 

 
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.
 
Tytuł zadania :  V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.
 
Zadanie:  V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 stycznia  2016 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.
 Załączniki:
 
  •     Oferta realizacji zadania
        pobierz

 
  •     Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie
         pobierz


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności