Informacja

Dodano: 07.01.2016
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.). Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznegodotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz.U. z 2014  poz.1118 z późn ).


Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.

Tytuł zadania :  V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej”

Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego  pn. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym- festynów, zlotów, warsztatów i przeglądów kulturalnych.


Zadanie:  V Koncert Kolęd „ Dla tej Miłości Maleńkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od  30 grudnia 2015 r. do  6 stycznia  2016 rok.
Brak uwag do w/w oferty.
 


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności