19.02.2014

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń przeznaczonych do najmu znajdujących się w budynku administracyjnym gminy przy ul. Słowackiego 4

18.02.2014

Ogłoszenie

POMOC FINANSOWA DLA SPÓŁEK WODNYCH

Działając w trybie par.3 Uchwały nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3115)

Wójt Gminy...

12.02.2014

Ogłoszenie

Bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

05.02.2014

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

22.01.2014

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

09.01.2014

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

09.01.2014

Informacja

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.”

16.12.2013

Informacja

W związku z uwagami Wojewody Podkarpackiego do „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” Wójt Gminy Jasło ogłasza...

26.11.2013

Ogłoszenie

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

26.11.2013

Komunikat

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla posiadaczy zwierząt gospodarskich z gatunku: bydło, owce, kozy, świnie

26.11.2013

Komunikat

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczący przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe

12.11.2013

Informacja

„Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

16.07.2013

Informacja

Realne zagrożenie - afrykański pomór świń

16.07.2013

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi

29.04.2013

STOP GMO

Od 28 stycznia 2013 r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora

17.04.2013

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór wniosków

W terminie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzić nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego...

20.03.2013

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

07.03.2013

Informacja

LGD Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków na działanie "Małe projekty"

28.02.2013

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu AGD, elektrycznego i elektronicznego

30.01.2013

Ogólnopolski Konkurs Grantowy dla organizacji pozarządowych

Ogólnopolski Konkurs Grantowy dla organizacji pozarządowych działających w województwie podkarpackimCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności