31.12.2012

Ważna informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych
z terenu gminy Jasło na I półrocze 2013 r.

21.12.2012

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi pocztowe

21.12.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Osobnica

06.12.2012

Ważna informacja

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Jasło w dniach 24 i 28 grudnia 2012 r.

06.12.2012

Konkur fotograficzny

Kończy się termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny "Nowa Galicja w obiektywie"

05.12.2012

Wieś czy globalna wioska?

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych...

05.12.2012

Ogłoszenie - lokale do wynajęcia

Urząd Gminy Jasło ogłasza, że posiada lokale biurowe do wynajęcia w budynku administracyjnym urzędu, ul.Słowackiego 4

16.11.2012

Informacja

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Jasło z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r.”

30.10.2012

Informacja

„Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

30.10.2012

Informacja

„Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

30.10.2012

Informacja

„Program współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

19.09.2012

Informacja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje bezpłatnie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą możliwość skorzystania z profesjonalnych usług informacyjno – doradczych w ramach...

14.09.2012

Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Jasło zapraszają na spotkanie z konsultantami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, które odbędzie się 19 września 2012 (środa) w godzinach 9.00 -...

30.08.2012

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca czynności związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

20.07.2012

Ogłoszenie

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Trzcinica

18.06.2012

Zaproszenie na szkolenie z rejestracji produktów...

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Jasło na szkolenie „Rejestracja produktów lokalnych na listę produktów tradycyjnych”, które odbędzie się 21.06.2012r. w...

08.06.2012

Informacja

Informacja o bieżącym stanie Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK-66, w...

06.06.2012

Informacja dla rolników

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że jak co roku, zostaną przeprowadzone na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. W województwie podkarpackim badania realizowane będą przez...

27.02.2012

Informacja

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

08.02.2012

Informacja

Projekt pn. „Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko - słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko - Słowackiego”Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności