Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Dodano: 30.11.2018
A A A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej
WÓJT  GMINY  JASŁO

 
Działając na podstawie art. 7 ust. pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle w 2019 r.

 
pobierz treśćpobierz Ogłoszenie wyników konkursu

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności