Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+"

Dodano: 17.06.2019
A A A
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pobierz treść
  • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego -pobierz treść
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 
Termin składania wniosków
 
Wnioski w sprawie 500 plus będą przyjmowane:

•    od 1 lipca 2019r. – drogą elektroniczną, (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
•    od 1 sierpnia 2019r. – drogą tradycyjną (mieszkańcy Gminy Jasło w pok. 311, 3 piętro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło lub za pośrednictwem Poczty Polskiej)Informujemy, iż w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019r.
 
Ważne!
Co się zmieni się od 1 lipca br. w programie Rodzina 500+?


 
•    Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

•    3-miesieczny termin, licząc od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

•    Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

•    Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach 500 plus?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 
miesiąc złożenia wniosku maksymalny termin oczekiwania na wypłatę  
czy z wyrównaniem ?
 
lipiec – sierpień 2019 r. najpóźniej do dnia
31 października 2019 r.
 
z wyrównaniem od lipca
2019r.
wrzesień 2019 najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. z wyrównaniem od lipca 2019r.
październik 2019 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. z wyrównaniem jedynie od października 2019r.
od 1 grudnia 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r.
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
 
jedynie od miesiąca złożenia wniosku

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.  

Więcej informacji można znaleźć w:

Ustawie z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 924). oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus
 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności